Blog Adverts / Reklamy Blogów


Would you like to advertise your blog or website in one of our posts 
on the main page?

PRICE LIST:
Blog or website about Stardoll.com : 44 sd
Blog or website about fashion, lifestyle etc. 56 sd

If you want one let me know about it in my gb ( OLAdvb)  

▬▬▬
 Chcielibyście zareklamować swojego bloga lub stronę internetową w  
poście na głównej stronie? 

CENNIK:
Blog albo strona poświęcona stronie Stardoll.com: 44 sd
Blogi lub strony o innej tematyce: 56 sd 

Jeśli jesteście zainteresowani, proszę o kontakt w mojej księdze gości ( OLAdvb)

No comments:

Post a Comment

Share your opinion / Podziel się swoją opinią