2011/02/28

DARMOWA OPASKA I DANIE / FREE HEADBAND AND DISH


 


Aby  dostać darmówki należy:
1. Wejść na stronę : webproxy.ru
2. W puste okienko URL wpisać : Stardoll.com
3. Zalogować się .
4. Następnie w okienko URL wpisać: 
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1009

To get them you have to:
1. Use proxy server : webproxy.ru
2. Enter : Stardoll.com in the blank URL bar
3. Log into Stardoll.com
4. Now enter:  
 http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1009  in the URL bar.UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA APASZKA / FREE HEADSCARF

Aby ją dostać należy:
1. Wejść na stronę : anonymizerx.com/proxy
2. W puste pole wpisać : Stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie okienko wpisać :
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1005
To get it you have to :
1. Go to proxy server : anonymizerx.com/proxy
2. Write : Stardoll.com in the blank URL bar.
4. Log into.
5. Now write :
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1005

UPDATE: Probably not available anymore!

2011/02/26

DARMOWE KOZAKI / FREE BOOTS

Aby je dostać należy :
1.Wejść na stronę igoproxy.aanivalli.net
2. Wpisać Stardoll.com w puste okienko URL.
3. Zalogować się.
4. W poprzednie okienko wpisać:
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1033

To get them you have to:
1. Use proxy server like :
2. Write Stardoll.com in the blank URL bar.
3. Log into.
4. Paste the following link into URL bar at the top of the page:
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1033

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA CZAPKA I RĘKAWICZKI / FREE EARFLAP HAT AND MITTENSAby je zdobyć należy :
1. Wejść na stronę :proxysmart.info lub facebooksurfing.info
2. W puste okienko URL wpisz: 
Stardoll.com
3. Zaloguj się.
4. A teraz w poprzednie okienko URL wpisz : 

http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1022


To get them you have to :
1. Use proxy server : proxysmart.info or facebooksurfing.info
2. Enter : Stardoll.com   in the blank URL bar
3. Log into.
4. Now enter : 
 http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1022 in the URL bar at the top of the page.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWY KAPELUSZ - TYLKO DLA SS / FREE HAT - SUPERSTARS ONLYAby go dostać  :
wystarczy wziąć udział w  KONKURSIE

To get it you have to :
1. Use proxy server: www.proxyhideout.com
2. Enter :  stardoll.com  in the blank URL bar
3.Log into.
4. Now enter : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1034  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWY PIÓROPUSZ / FREE FEATHER HEADDRESS


Aby go zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
187.111.192.5 port 8080
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Kliknij TUTAJ
3. Zaloguj się. Następnie kliknij TU
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )

To get it you have to :
1. . Change proxy to
187.111.192.5 port 8080
( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Click HERE
3. Log into and click HERE.
4. Now you can turn off the proxy
( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Probably not available anymore!

2011/02/24

DARMOWY GRILL / FREE GRILL

Aby go zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
147.102.82.32 port 3128
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Kliknij TUTAJ
3. Zaloguj się i weź udział w quizie.
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )

To get it you have to :
1. . Change proxy to
147.102.82.32 port 3128
( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Click HERE
3. Log into and take a part in the contest.
4. Now you can turn off the proxy
( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWY NASZYJNIK/ FREE NECKLACE

Aby go dostać należy:
1. Kliknąć w ten LINK
2. Zalogować się.
3. Następnie kliknąć TUTAJ

To get it you have to :
1. Click LINK
2. Log into.
3. Now click HERE

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA KOSZULKA / FREE T-SHIRT


Jeżeli chcecie ją dostać należy :
1. Wejść na stronę : goproxing.com
2. W puste okienko URL wpisać Stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie pole URL wpisać adres : 
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1020

If you want to get it you have to :
1. Use proxy server : goproxing.com
2. Enter : Stardoll.com in the blank URL bar
3. Log into.
4. Write :   http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1020  in the previous URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA PODUSZKA / FREE PILLOW

Aby je dostać  :

wystarczy wziąć udział w  KONKURSIE

To get it you have to :
1. Use proxy server: www.proxyhideout.com
2. Enter :  stardoll.com  in the blank URL bar
3.Log into.
4. Now enter : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1027  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWY NASZYJNIK - TYLKO DLA SS/ FREE NECKLACE - SS ONLYAby go zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
147.102.82.32 port 3128
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Kliknij TUTAJ
3. Zaloguj się, zrób scenerię i zapisz ją.
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )

To get it you have to :
1. . Change proxy to
147.102.82.32 port 3128
( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Click HERE
3. Log into , make a scenery and save it.
4. Now you can turn off the proxy
( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Probably not available anymore!

2011/02/23

NOWE WNĘTRZA IMPREZOWE / NEW PARTY INTERIORS

Poprzez poniższe linki możemy dostać się do nowych wnętrz imprezowych prezentowanych na zdjęciach.

To create a party  in new interiors click the links below.
DARMOWY KAPELUSZ - TYLKO DLA SS / FREE HAT - SS ONLY

Aby je dostać  :
wystarczy wziąć udział w  KONKURSIE


To get it you have to :
1. Use proxy server: www.proxyhideout.com
2. Enter :  stardoll.com  in the blank URL bar
3.Log into.
4. Now enter : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1023  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA KURTKA - TYLKO DLA SS / FREE BUBBEL SHRUG - SS ONLY

Aby go dostać należy:
1. Wejść na stronę : 4proxy.de
2. W puste okienko wpisać : 
stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie okienko wpisać poniższy link : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1025

To get it you have to:
1. Use proxy server: 4proxy.de
2. Enter : stardoll.com in the blank URL bar and pres ' Go'
3. Log into your account.
4. Now enter : http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1025
  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA SUKIENKA / FREE DRESS
Aby ją dostać należy:
1. Wejść na stronę : webproxy.ru
2. W puste okienko URL wpisać : Stardoll.com
3. Zalogować się .
4. Następnie w okienko URL wpisać: 
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=998

To get it you have to:
1. Use proxy server : webproxy.ru
2. Enter : Stardoll.com in the blank URL bar
3. Log into Stardoll.com
4. Now enter:  
 http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=998  in the URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

2011/02/21

DARMOWY KOSTIUM KĄPIELOWY / FREE SWIMSUITE

Aby go dostać należy:
1. Kliknąć TUTAJ
2. Zalogować się.
3. Pooglądać filmik do końca!

To get it you have to:
1. Click HERE
2. Log into.
3. Watch the movie till the end!

DARMOWE RAJSTOPY / FREE PANTYHOSEAby je dostać  :
wystarczy wziąć udział w  KONKURSIE


To get it you have to :
1. Use proxy server: www.proxyhideout.com
2. Enter :  stardoll.com  in the blank URL bar
3.Log into.
4. Now enter : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1019  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWY KAPELUSZ I BUTY / FREE HAT AND BOOTS

Aby dostać kapelusz należy :
1. Zalogować się na Stardoll.com
2. Kliknąć na moje konto - ustawienia .
3. Zapamiętaj albo zapisz swój numer klienta.
4. Wklej poniższy link w pasek adresu: 
http://premiereclub.paramountpictures.co.uk/comp.php?comp=73&u=
( po = należy wpisać numer klienta)
5. Po wejściu na stronę kliknij napis ENTER a następnie REGISTER NOW
6. Wypełnij puste pola ( informacje nie muszą być prawdziwe )
7. Po ukończeniu rejestracji kliknij w napis : TO RECEIVE YOUR FREE RANGO GIFT, CLICK HERE

Aby dostać buty należy:
Kliknij TUTAJ  i zaloguj się.
To get a hat you have to:
1. Log into Stardoll.com
2. Go to My account - Settings.
3. Copy your user id.
4.Copy this  link in your URL bar
:
http://premiereclub.paramountpictures.co.uk/comp.php?comp=73&u=
 (at the end add your user id e.g. u=121313)
5. Click the orange ENTER button and next REGISTER NOW
6. Complete information ( you don't have to write truth)
7. Click REGISTER and then click on : 
TO RECEIVE YOUR FREE RANGO GIFT, CLICK HERE
To get boots you have to:
Click  HERE  and log into.

2011/02/18

DARMOWY KAPELUSZ / FREE HAT


Aby go zdobyć należy :
1. Wejść na stronę :proxysmart.info lub facebooksurfing.info
2. W puste okienko URL wpisz: 
Stardoll.com
3. Zaloguj się.
4. A teraz w poprzednie okienko URL wpisz : 

http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1011


To get it you have to :
1. Use proxy server : proxysmart.info or facebooksurfing.info
2. Enter : Stardoll.com   in the blank URL bar
3. Log into.
4. Now enter : 
 http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1011 in the URL bar at the top of the page.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA OPASKA / FREE HEADBAND

Jeżeli chcecie ją dostać należy :
1. Wejść na stronę : gamers-nor.com
2. W puste okienko URL na dole strony wpisać Stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie pole URL wpisać adres :
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1016

If you want to get it you have to :
1. Use proxy server : gamers-nor.com
2. Enter : Stardoll.com in the blank URL bar at the bottom of the page.
3. Log into.
4. Write : http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1016  in the previous URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA SUKIENKA / FREE DRESS

Jeżeli chcecie ją dostać należy :
1. Wejść na stronę : goproxing.com
2. W puste okienko URL wpisać Stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie pole URL wpisać adres : 
http://www.stardoll.com/en/do/campaign/kixx_link.php?type=1

If you want to get it you have to :
1. Use proxy server : goproxing.com
2. Enter : Stardoll.com in the blank URL bar
3. Log into.
4. Write :  http://www.stardoll.com/en/do/campaign/kixx_link.php?type=1  in the previous URL bar.

DARMOWE CIASTO / FREE PIE

Aby je dostać  :

wystarczy wziąć udział w  KONKURSIE


To get it you have to :
1. Use proxy server: www.proxyhideout.com
2. Enter :  stardoll.com  in the blank URL bar
3.Log into.
4. Now enter : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1014  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!


DARMOWA KOKARDKA / FREE BOW TIE

Aby ją dostać należy :
1. Wejśc na stronę : webwarper.net
2. W puste pole wpisać : Stardoll.com
3. Zalogować się i w poprzednie pole adresu URL wpisać :  http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=986

To get it you have to :
2. Write Stardoll.com in the blank URL bar.
3. Log into and paste the following link:http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=986
   into the blank URL bar at the top of the page

UPDATE: Probably not available anymore!

2011/02/17

DARMOWY KOT - TYLKO DLA SS / FREE CAT - ONLY FOR SS

Aby go zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
212.68.22.38 port 80
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Kliknij TUTAJ
3. Zaloguj się, zrób scenerię i zapisz ją.
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )

To get it you have to :
1. . Change proxy to
212.68.22.38 port 80
( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Click HERE
3. Log into , make a scenery and save it.
4. Now you can turn off the proxy
( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWY WARKOCZ - TYLKO DLA SS / FREE PLAIT - ONLY FOR SS

Aby go dostać należy:
1. Wejść na stronę : 4proxy.de
2. W puste okienko wpisać : 
stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie okienko wpisać poniższy link : 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1010

To get it you have to:
1. Use proxy server: 4proxy.de
2. Enter : stardoll.com in the blank URL bar and pres ' Go'
3. Log into your account.
4. Now enter : http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1010
  in the blank URL bar.
UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWE SERCE / FREE HEART


Aby je zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
201.7.145.250  port 80
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Zaloguj się na Stardoll.com
3.W pasek URL u góry - tam , gdzie znajduje się adres strony wpisz: 
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1000
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )
   
To get it you have to :

1. . Change proxy to
201.7.145.250  port 80
 ( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Log into Stardoll.com.
3.  Paste the following link into URL bar at the top of the page - where you can see the site address :
http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=1000
4. Now you can  turn off the proxy 
 ( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Probably not available anymore!

2011/02/16

KOLEJNA DARMOWA LALKA PLUS NOWE IMPREZOWE WNĘTRZE/ NEW PARTY INTERIOR AND NEXT FREE DOLL - JUSTIN BIEBERAby ją zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
77.247.9.228 port 80
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Kliknij TUTAJ
3. Zaloguj się i przygotuj imprezę w nowym wnętrzu.
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )
   
 
To get it you have to :

1. . Change proxy to
77.247.9.228 port 80
 ( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2.Click HERE
3. Log into and create a party using new interior.
4. Now you can  turn off the proxy 
 ( settings--> without proxy server )

DARMOWE NAUSZNIKI / FREE EARMUFFSAby ją dostać należy:
1. Wejść na stronę : 4proxy.de
2. W puste okienko wpisać : 
stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie okienko wpisać poniższy link : http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1007

To get free stuff you have to:
1. Use proxy server: 4proxy.de
2. Enter : stardoll.com in the blank URL bar and pres ' Go'
3. Log into your account.
4. Now enter : http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1007
  in the blank URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

DARMOWA KOSZULKA / FREE T-SHIRTAby ją dostać należy:
Wejść TUTAJ
i się zalogować.

To get it you have to:
Click HERE
and log into.