2010/10/03

DARMOWA SUKIENKA I BUTY ( dla superstar )/ FREE DRESS AND SHOES ( for superstar)


Aby je dostać:
Wchodzimy na stronę rxproxy.com
Wpisujemy Stardoll.com w puste okienko URL klikamy 'go'
Logujemy się
W poprzedni pasek URL, który jest teraz na górze wpisujemy : http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=645

To get them:
Use proxy server :rxproxy.com
Enter Stardoll.com in the blank URL bar and press ' Go'
Log into
Now enter http://www.stardoll.com/en/contest/finish.php?id=645 in the url bar at the top and press 'Browse' or 'Go'.
UPDATE : Probably not available anymore.

No comments:

Post a Comment

Share your opinion / Podziel się swoją opinią