2011/01/22

DARMOWA PELERYNA I PASCAL / FREE CAPE AND PASCAL

Jeżeli chcecie je dostać należy :
1. Wejść na stronę : goproxing.com
2. W puste okienko URL wpisać Stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie okienko wpisać
http://www.stardoll.com/en/cinema/?id=2215.Kliknij : Enter the competition.

If you want to get them you have to :
1. Use proxy server :goproxing.com
2. Enter :Stardoll.com in the blank URL bar
3. Log into.
4. Now enter :
http://www.stardoll.com/en/cinema/?id=221in the blank URL bar at the top.
5. Click :  Enter the competition.

No comments:

Post a Comment

Share your opinion / Podziel się swoją opinią