2011/02/21

DARMOWY KAPELUSZ I BUTY / FREE HAT AND BOOTS

Aby dostać kapelusz należy :
1. Zalogować się na Stardoll.com
2. Kliknąć na moje konto - ustawienia .
3. Zapamiętaj albo zapisz swój numer klienta.
4. Wklej poniższy link w pasek adresu: 
http://premiereclub.paramountpictures.co.uk/comp.php?comp=73&u=
( po = należy wpisać numer klienta)
5. Po wejściu na stronę kliknij napis ENTER a następnie REGISTER NOW
6. Wypełnij puste pola ( informacje nie muszą być prawdziwe )
7. Po ukończeniu rejestracji kliknij w napis : TO RECEIVE YOUR FREE RANGO GIFT, CLICK HERE

Aby dostać buty należy:
Kliknij TUTAJ  i zaloguj się.
To get a hat you have to:
1. Log into Stardoll.com
2. Go to My account - Settings.
3. Copy your user id.
4.Copy this  link in your URL bar
:
http://premiereclub.paramountpictures.co.uk/comp.php?comp=73&u=
 (at the end add your user id e.g. u=121313)
5. Click the orange ENTER button and next REGISTER NOW
6. Complete information ( you don't have to write truth)
7. Click REGISTER and then click on : 
TO RECEIVE YOUR FREE RANGO GIFT, CLICK HERE
To get boots you have to:
Click  HERE  and log into.

1 comment:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią