2011/02/17

DARMOWY KOT - TYLKO DLA SS / FREE CAT - ONLY FOR SS

Aby go zdobyć należy :
1. Zmienić proxy na :
212.68.22.38 port 80
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Kliknij TUTAJ
3. Zaloguj się, zrób scenerię i zapisz ją.
4. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )

To get it you have to :
1. . Change proxy to
212.68.22.38 port 80
( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Click HERE
3. Log into , make a scenery and save it.
4. Now you can turn off the proxy
( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Probably not available anymore!

No comments:

Post a Comment

Share your opinion / Podziel się swoją opinią