2011/03/07

DARMOWA KOSZULKA / FREE T-SHIRT

Jeżeli chcecie ją dostać należy :
1. Wejść na stronę : gizlibak.com
2. W puste okienko URL  wpisać Stardoll.com
3. Zalogować się.
4. W poprzednie pole URL wpisać adres :
http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1065
If you want to get it you have to :
1. Use proxy server : gizlibak.com
2. Enter : Stardoll.com in the blank URL bar .
3. Log into.
4. Write : http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1065 in the previous URL bar.

UPDATE: Probably not available anymore!

No comments:

Post a Comment

Share your opinion / Podziel się swoją opinią