2011/03/14

DARMOWA SUKIENKA / FREE DRESS


Jeżeli chcecie ją dostać należy :
1. Wejść na stronę : goproxing.com
2. W puste okienko URL wpisać: http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1046
3. Zalogować się.
4. Wypełnić puste pola i wziąć udział w konkursie.
UWAGA! Sukienka tylko dla pierwszych 5000 uczestników!

If you want to get it you have to :
1. Use proxy server : goproxing.com
2. Enter : http://www.stardoll.com/es/contest/finish.php?id=1046 in the blank URL bar
3. Log into and take a part in the contest..
Attention! Only the first 5000 members will get a dress!

UPDATE: Not available anymore. / Nie działa już.

No comments:

Post a Comment

Share your opinion / Podziel się swoją opinią