2011/03/24

DARMOWA TORBA / FREE BAG



Aby ją zdobyć należy : 
1. Zmienić proxy na :
200.251.201.1 port 8080
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy )
2. Zaloguj się na  stardoll.com i kliknij TUTAJ 
3. Teraz możesz wyłączyć proxy ( te same ustawienia co wyżej ---> be serwera proxy )

To get it you have to :
1. . Change proxy to
200.251.201.1 port 8080
( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
2. Log into stardoll.com and click HERE
 3. Now you can turn off the proxy
( settings--> without proxy server ) 

UPDATE: Not available anymore. / Nie działa już.

2 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią