2011/06/13

NOWE WNĘTRZE IMPREZOWE / NEW PARTY INTERIOR

Jeżeli chcemy dołączyć do imprezy w tym wnętrzu musimy :
1.Zmienić proxy na: 
168.216.31.185 port 8080
( Narzędzia - Opcje - Zaawansowane - Sieć - Ustawienia -Ręczna konfiguracja serwerów proxy ) 
Używam przeglądarki Mozilla Firefox
2. Kliknąć ten LINK i zalogować się.
▬▬▬▬▬▬▬
If we want to join the party in this interior we have to: 
1. Change proxy to :
168.216.31.185 port 8080
 ( Clear your browsing history and then go to ->Tools -> Options -> Advanced -> Network -> Settings -> Check the Manual box -> insert the proxy and port -> Click Save )
I use Mozilla Firefox
2. Click this LINK and log into.
 

1 comment:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią