2012/02/07

Darmowa maska - tylko SS / Free mask - SS only

Aby ją dostać:
1. Zmień proxy na  
150.140.184.110 port 3128
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Zaloguj się.
4. Weź udział w konkursie.
5. Wyłącz proxy. 
▬▬▬▬▬
To get it you have to:
1. Change proxy to  
 150.140.184.110 port 3128
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK
3. Log into your account. 
4. And now take a part in the contest.
5. Turn off the proxy.

4 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią