2012/02/02

Darmowy top / Free top

Aby go dostać:
1. Zmień proxy na  
81.84.241.147 port 8080
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Zaloguj się.
4. Weź udział w konkursie ( UWAGA: musisz posiadać filmik wykonany w StarMovie)
5. Wyłącz proxy. 
▬▬▬▬▬
To get it you have to:
1. Change proxy to  
81.84.241.147 port 8080
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK
3. Log into your account. 
4. And now take a part in the contest( ATTENTION: You need to have a short StarMovie )
5. Turn off the proxy.

4 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią