2012/03/01

Darmowa broszka / Free brooch

Aby ją zdobyć:
1. Zmień proxy na 
85.114.132.49 port 3128
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Zaloguj się.
4. Weź udział w konkursie
i wyłącz proxy.
▬▬▬▬▬ 
To get it you have to:
1. Change proxy to  
85.114.132.49 port 3128
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK
3. Log in.
4. Take a part in the contest and turn off the proxy .

5 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią