2012/04/02

Darmowa sukienka i zegarek / Free dress and watch

Aby je zdobyć:
1. Zmień proxy na 
95.172.14.10 port 80
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Po chwili wyłącz proxy i zaloguj się.
4. Zaprojektuj zegarek i wypełnij dane
.
▬▬▬▬▬ 
To get them you have to:
1. Change proxy to  
95.172.14.10 port 80
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK
3. Log into and after a few seconds turn off the proxy.
4. Design a watch and take a part in the contest.

5 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią