2012/06/05

Darmowa sukienka / Free dress

Aby ją zdobyć:
1. Zmień proxy na 
64.212.73.53 port 8080
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Po chwili wyłącz proxy i zaloguj się.
4. Weź udział w konkursie
.
▬▬▬▬▬ 
To get it you have to:
1. Change proxy to  
64.212.73.53 port 8080
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK
3.Turn off the proxy and log into .
4. Take a part in the contest.
 

7 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią