2012/06/05

Free gloves

Aby je zdobyć:
1. Zmień proxy na 
79.170.50.25 port 80
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Po chwili wyłącz proxy i zaloguj się.
4. Weź udział w konkursie
.
▬▬▬▬▬ 
To get them you have to:
1. Change proxy to  
79.170.50.25 port 80
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK
3.Turn off the proxy and log into .
4. Take a part in the contest.

6 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią