2012/09/25

Free Dress / Darmowa Sukienka

 
To get it you have to:
1. Change proxy to  200.253.116.4 port 3128
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK  and after a while turn off the proxy.
3.Log into and take part in the contest.
  ▬▬▬▬
Aby ją zdobyć:
1. Zmień proxy na 200.253.116.4 port 3128
-kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK i po chwili wyłącz proxy.
3. Zaloguj się i  weź udział w konkursie.
 
Made by OLAdvb 
 

2 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią