2012/10/18

Free Bag / Darmowa Torebka

To get it you have to:
1. Change proxy to 114.23.244.14 port 8080
   - click HERE if you don't know how
2. Then click this LINK  and after a while turn off the proxy.
3.Log into and take part in the contest.
 If you're from New Zealand you don't have to change proxy.
  ▬▬▬▬
Aby ją zdobyć:
1. Zmień proxy na 114.23.244.14 port 8080
-kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK i po chwili wyłącz proxy.
3. Zaloguj się  weź udział w konkursie.
 
Made by OLAdvb

3 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią