2012/10/31

Free Barbie Fashionistas Frame /Darmowa Rama od Barbie

To get it you have to:
1.Use proxy server like : http://webypass.info/ 
 2. Enter: http://www.stardoll.com/en/
3. Log into your account and enter: 

http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=3466
4.Take part in the contest and leave the proxy server.
 If you're from UK you don't have to use proxy servers.  

▬▬▬▬
Aby ją dostać  należy:
1. Użyć serwera proxy : http://webypass.info/ 
2. W puste okienko URL wpisać : http://www.stardoll.com/en/
3. Zalogować się a następnie wpisać:
http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=3466
4.Wziąć udział w konkursie i opuścić serwer proxy

Made by DUDI_05

5 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią