2012/10/05

Oktoberfest -day 11 - second part of dress / Oktoberfest -dzień 11 -druga część sukienki

 
Log into stardoll.com
then go here ---->  OKTOBERFEST CAMPAIGN
click the 11th  gondola,  then click HERE  and find the 
first piece of dress (on the left)
▬▬▬▬▬
  Zaloguj się na stardoll.com 
 wejdź tutaj -----> OKTOBERFEST CAMPAIGN
 kliknij  wagonik numer 11 , następnie przejdź TUTAJ i odszukaj pierwszą 
część sukienki (po lewej stronie ekranu)
 
 

3 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią