2012/10/07

Oktoberfest -day 13 - third part of dress / Oktoberfest -dzień 13 -trzecia część sukienki

 
Log into stardoll.com
then go here ---->  OKTOBERFEST CAMPAIGN
click the 13th  gondola,  then click HERE  and find the 
third piece of dress (on the left)
▬▬▬▬▬
  Zaloguj się na stardoll.com 
 wejdź tutaj -----> OKTOBERFEST CAMPAIGN
 kliknij  wagonik numer 13 , następnie przejdź TUTAJ i odszukaj trzecią
część sukienki (po lewej stronie ekranu)
 
 

3 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią