2012/10/03

Oktoberfest -day 9 - first part of the 2nd gift / Oktoberfest -dzień 9 -pierwsza część drugiego prezentu

 
Log into stardoll.com
then go here ---->  OKTOBERFEST CAMPAIGN
click the 9th  gondola,  then click HERE  and find the 
first piece of dress (on the right)
▬▬▬▬▬
  Zaloguj się na stardoll.com 
 wejdź tutaj -----> OKTOBERFEST CAMPAIGN
 kliknij  wagonik numer 9 , następnie przejdź TUTAJ i odszukaj pierwszą 
część sukienki (po prawej stronie ekranu)
 
 

8 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią