2012/10/04

World Animal Day / Światowy Dzień Zwierząt

World Animal Day is celebrated each year on October the 4th.
It started in Italy in 1931.
Since then, World Animal Day has become a day for remembering and paying tribute to all animals and the people who love and respect them. It's celebrated in different ways in every country, with no regard to nationality, religion, faith or political ideology.  
▬▬▬
4 października każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt.
Wszystko zaczęło się we Włoszech w 1931 roku. 
Od tego momentu, Światowy Dzień Zwierząt jest dniem, w którym składamy hołd wszystkim zwierzakom i ludziom, którzy je kochają i szanują. Jest obchodzony na wiele różnych sposobów w każdym kraju, niezależnie od narodowości, religii, wiary czy poglądów politycznych.

Made by OLAdvb
And some cute gifs - wait until the whole page loaded/
 I jeszcze kilka słodkich gifów - zaczekajcie aż wyświetli się cała strona

7 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią