2013/03/28

Free T-shirt /Darmowa Bluzka

 

To get it you have to:
 1.Use proxy server like : http://httpdserver.com 
or http://www.publicproxy.in/ 
2. Enter: www.stardoll.com
 3. Log into your account. 
 4. Enter this link : http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=3962 
5. Take part in the contest and leave the proxy server
 If you're from Turkey , you don't have to use proxy
▬▬▬▬ 
Aby ją dostać należy: 
1. Użyć serwera proxy : http://httpdserver.com 
albo http://www.publicproxy.in/
 2. W puste okienko URL wpisać: www.stardoll.com 
 3. Zalogować się.
 4. Wpisać ten link: http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=3962
 5.Wziąć udział w konkursie i opuścić serwer proxy.

15 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią