2013/03/25

Free Toonix Tedy / Darmowy Miś


To get it you have to: 
1.Use proxy server like : http://www.krabappel.com/ppi-old/ 
2. Enter: www.stardoll.com 
3. Log into your account.
 4. Enter this link : http://www.stardoll.com/br/contest/view.php?id=3943 
5. Take part in the contest and leave the proxy server
 ▬▬▬▬ 
Aby go dostać należy: 
1. Użyć serwera proxy : http://www.krabappel.com/ppi-old/ 
2. W puste okienko URL wpisać: www.stardoll.com
 3. Zalogować się.
 4. Wpisać ten link: http://www.stardoll.com/br/contest/view.php?id=3943
 5.Wziąć udział w konkursie i opuścić serwer proxy.

 The correct answers are :/ Prawidłowe odpowiedzi to:

12 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią