2013/04/25

Free Cap / Darmowa Czapka

 
To get it you have to: 
1.Use proxy server like : http://proxy.ianaz.com/ 
2. Enter: www.stardoll.com 
3. Log into your account. 
4. Enter this link : http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=4005
5. Take part in the contest and leave the proxy server 
If you're from France , you don't have to use proxy 
 ▬▬▬▬ 
Aby ją dostać należy: 
1. Użyć serwera proxy : http://proxy.ianaz.com/
2. W puste okienko URL wpisać: www.stardoll.com 
3. Zalogować się. 
4. Wpisać ten link: http://www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=4005
5.Wziąć udział w konkursie i opuścić serwer proxy.


7 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią