2013/04/16

Free Jacket / Darmowa Kurtka


To get it you have to: 
1.Use proxy server like  : http://brazilsurf.info/
 2. Enter: www.stardoll.com 
3. Log into your account. 
4. Enter this link : www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=3991 
5. Take part in the contest and leave the proxy server 
 If you're from Brazil , you don't have to use proxy 
▬▬▬▬ 
Aby ją dostać należy: 
1. Użyć serwera proxy : http://brazilsurf.info/
2. W puste okienko URL wpisać: www.stardoll.com 
3. Zalogować się. 
4. Wpisać ten link: www.stardoll.com/en/contest/view.php?id=3991
 5.Wziąć udział w konkursie i opuścić serwer proxy.

11 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią