2013/04/15

Mini Contests - results / Mini Konkursy - wyniki


Results / Wyniki 
Mini Contest # 1 / Mini Konkurs # 1 - NavroseQueen
Mini Contest # 2 / Mini Konkurs # 2 - GREENSISTER5
Mini Contest # 3 / Mini Konkurs # 3 - koala1.2

Congratulations ! If you have won something- please let me know 
about it in my gb (OLAdvb) You have 24 hours to get your gifts. 
▬▬▬ 
Gratuluję ! Jeśli coś wygrałyście - proszę zgłoście się po odbiór nagrody w 
mojej kg ( OLAdvb) Macie na to 24 godziny.

10 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią