2013/04/23

The Hit Girls Freebies/ Darmówki z The Hit GirlsTo get them you have to: 
1.Use proxy server like : http://unblocker.biz 
2. Enter: www.stardoll.com 
3. Log into your account.
 4. Enter this link :http://www.stardoll.com/it/clubs/home.php?id=4398716&action=ma&ac=4398716 
5. Click the button with an arrow (check out the picture below)
 If you're from France , you don't have to use proxy 
 ▬▬▬▬ 
Aby je dostać należy:
 1. Użyć serwera proxy : http://unblocker.biz 
2. W puste okienko URL wpisać: www.stardoll.com
 3. Zalogować się.
 4. Wpisać ten link: http://www.stardoll.com/it/clubs/home.php?id=4398716&action=ma&ac=4398716
 5. Następnie kliknąć w przycisk ze strzałką( sprawdź obrazek poniżej)

7 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią