2012/03/19

Darmowy top / Free top

Aby go zdobyć:
1. Zmień proxy na
84.91.189.194 port: 80
    -kliknij TUTAJ jeśli nie wiesz jak
2. Kliknij ten LINK
3. Zaloguj się , weź udział w konkursie
i wyłącz proxy.
▬▬▬▬▬ 
To get it you have to:
1. Change proxy to  
84.91.189.194 port: 80
   - click HERE if you don't know how
2. Click this LINK
3. Log into, take a part in the contest and turn off the rpoxy.

4 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią