2013/03/14

Free Childline phone and neon sign / Darmowy neonowy znak i telefon


To get them you have to: 
1.Use proxy server like : http://www.krabappel.com/ppi-old/ 
2. Enter: stardoll.com 
3. Log into your account. 
4. Enter this link :  http://www.stardoll.com/br/clubs/home.php?id=1728689&action=ma&ac=1728689
 5.Leave the proxy server 
If you're from UK you don't have to use proxy servers. 
 ▬▬▬▬ 
Aby je dostać należy: 
1. Użyć serwera proxy : http://www.krabappel.com/ppi-old/ 
2. W puste okienko URL wpisać: stardoll.com 
3. Zalogować się. 
4. Wpisać ten link: http://www.stardoll.com/br/clubs/home.php?id=1728689&action=ma&ac=1728689
5.Opuścić serwer proxy.

8 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią