2013/03/15

Free LEGO Dog / Darmowy Pies LEGO

To get it you have to:
 1.Use proxy server like : http://proxy.ianaz.com/ 
2. Enter: www.stardoll.com 
 3. Log into your account. 
4. Enter this link http://www.stardoll.com/en/clubs/home.php?id=4220967
5. Now click the picture with dog. 
6.Leave the proxy server 
 If you're from France you don't have to use proxy servers. 
 ▬▬▬▬ 
Aby go dostać należy: 
1. Użyć serwera proxy : http://proxy.ianaz.com/ 
2. W puste okienko URL wpisać: www.stardoll.com 
3. Zalogować się. 
4. Wpisać ten link: http://www.stardoll.com/en/clubs/home.php?id=4220967
5.Następnie kliknijcie obrazek z psem. 
 6.Opuścić serwer proxy.

7 comments:

Share your opinion / Podziel się swoją opinią